Craft your career programma

Iedereen de regisseur van zijn eigen carrière

Als organisatie wil je graag dat jouw mensen op de juist plek zitten, dat zij hun talenten volop kunnen inzetten en zich uitgedaagd voelen. Dan is het noodzakelijk dat zij daar ook zelf op leren te sturen. Met een dieper zelfinzicht en een heldere koers voor hun carrière. Ongeacht of dat leidt tot een carrière binnen of buiten de organisatie.

Met een persoonlijk businessplan

In dit programma gaan we met de professionals aan de slag met hun persoonlijk leiderschap. Alle deelnemers gaan werken aan hun persoonlijk businessplan. Wat kom jij halen en wat wil je brengen in de organisatie? Wat is jouw persoonlijke visie? In dit programma komt het allemaal aan bod.

“De hulp die ik kreeg bij mijn loopbaanontwikkeling is van onschatbare waarde gebleken. Door de energieke aanpak en het stellen van de juiste kritische vragen heeft Irene van Career Crafters mij echt uit mijn comfort zone gehaald, met alle positieve gevolgen van dien!”

Pascal SchotanusEcco

Méér persoonlijk leiderschap in je organisatie

 • Een programma voor hoogopgeleide professionals
 • Startend in een leiderschapsrol of al een paar jaar op weg
 • Je mensen ontwikkelen een persoonlijke visie
 • Je mensen zetten een koers uit voor hun eigen carrière
 • Je mensen leren zichzelf beter kennen en anderen beter te begrijpen

Onze aanpak

 • Een programma van 3 dagen
 • Leidinggevenden leren zichzelf en hun effect op medewerkers beter kennen
 • Oefenen van waardevolle gesprekken met teamleden en collega’s voeren
 • Oefenen van moeilijke loopbaanthema’s bespreekbaar te maken
 • Leidinggevenden leren hoe ze kunnen inspireren
 • Leidinggevenden helpen elkaar om het geleerde toe te passen in de praktijk

Het resultaat

 • De hele organisatie maakt een grote stap voorwaarts
 • Aatoonbaar betere coaching skills van leidinggevenden
 • Leidinggevenden kunnen diverse gespreksmethoden toepassen
 • Leidinggevenden nemen het voortouw in een betere werksfeer
 • Medewerkers raken meer geïnspireerd en gemotiveerd
 • Moeilijke thema’s worden beter bespreekbaar

Deze organisaties gingen je voor: