Jakobien Burema

Als goede luisteraar doorgrondt Jakobien in rap tempo mensen en teams. Met haar combinatie van humor en lef komt ze in gesprekken snel tot de kern.

Opleiding en carrière

Jakobien begon in 2003 als advocate en wist al vrij snel dat ze een andere koers wou varen. Sinds 2007 heeft zij er dan ook bewust voor gekozen om te focussen op mensen en hun gedrag. Bij Executive Search Bureau Ebbinge werd haar liefde voor persoonlijk leiderschap geboren. Inmiddels is Jakobien weer volop in verbinding met de advocatuur, nu in de rol van (team)coach en facilitator van diverse persoonlijk leiderschap programma’s. Jakobien is gecertificeerd (team)coach en gespecialiseerd in de psychologie van het lichaam.